MTHS
Hakkımızda

Denetime tabi sermaye şirketleri web sitesi oluşturmalı ve “bilgi toplumu hizmetleri” linkini eklemeli yani MTHS hizmeti almalıdır.

MTHS , merkezi veritabanı Hizmet sağlayıcısı’ nın kısaltılmış halidir.Bakanlıktan aldığı faaliyet izni ile denetime tabi sermaye şirketlerine web sitelerinin yeni Ticaret Kanunu Uyumluluğu konusunda merkezi veritabanı hizmeti veren kuruluşlardır.

Bakanlık tarafından MTHS hizmeti sağlama konusunda faaliyet belgesi olmayan kişilerce MTHS uygulaması yapılması kanunen yasaklanmıştır.Bu hizmet sadece bakanlık izni ile yapılabilir.

Merkezi veritabanı hizmet sağlayıcısı ( MTHS ) hizmetini verecek kuruluşlar alt yapı konusunda gereken testleri aşarak teknik yeterlilik almış olmalı, ve ilgili bakanlıktan faaliyet belgesi almış olmalıdır.

Kanun kapsamında internet sitesinde yayınlanacak içerik ilk olarak sürekli yayınlanacak bilgiler ve 6 ay süresince yayınlanacak bilgiler olarak 2 ana gruba ayrılmaktadır.

Merkezi veritabanı hizmeti kapsamında ilk olarak web sitenizin ana sayfasında “bilgi toplumu hizmetleri” olarak bir link oluşturulmalıdır.

Merkezi veritabanı hizmet sağlayıcısı ( MTHS ) hizmetini verecek kuruluşlar alt yapı konusunda gereken testleri aşarak teknik yeterlilik almış olmalı, ve ilgili bakanlıktan faaliyet belgesi almış olmalıdır.

MTHS hizmetini kendi bunyelerinde tamamlamak isteyen kuruluşlar için yönetmeliğin aşağıdaki maddesi uygulanmaktadır. Bu madde kapsamında kullanıcak rehber linki alt kısımda ayrıca verilmiştir. “(4) Şirketler ve MTHS’ler, işleyiş ve güvenlik kriterlerine ilişkin olarak Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kamu Sertifikasyon Merkezinin internet sitesinde http://www.kamusm.gov.tr yayımlanan İnternet Sitesi Yükümlülüğüne Tabi Şirketlerin veya MTHS’lerin Alacakları Teknik Raporda Yer Alması Gereken Teknik Kriterler Rehberindeki şartları sağlarlar.” MTHS Teknik kriterler rehberi http://www.kamusm.gov.tr/dosyalar/rehberler/REHB-001-003_Internet_Sitesi_Teknik_Kriterler_Rehberi.pdf

Şirketi yasal olarak temsil etme yetkisine sahip kişilerce e-imzalı olarak MTHS modulu üzerinden işlemler yapılmalıdır.

Şirketi yasal olarak temsil etme yetkisine sahip kişilerce e-imzalı olarak MTHS modulu üzerinden işlemler yapılmalıdır.

Dokumanlar yetkili kişiler tarafından e-imza kullanarak sisteme yüklenmelidir.

Dokumanlar şirketi yasal olarak temsil yetkisine sahip kişilerce sisteme yüklenmelidir.

Dokumanlar nevilerine göre farklı zaman aralıklarında sisteme yüklenmelidir.Bu konuda MTHS modulu üzerinde her belgenin yuklenme zamanı hakkında bilgilendiriliyor olacaksınız.

MTHS ( Merkezi veritabanı Hizmeti Sağlayıcısı ) bir firma ( TTR BİLİŞİM ) ile 0216 355 75 37 numaralı telefon üzerinden irtibata geçerek gereken desteği alabilirsiniz.

MTHS ( Merkezi veritabanı Hizmeti Sağlayıcısı ) bir firma ( TTR BİLİŞİM ) ile 0216 355 75 37 numaralı telefon üzerinden irtibata geçerek gereken desteği alabilirsiniz.

MTHS Hizmeti 5 yıl süre ile satın alınabilir. Yönetmelikte satış süresi olarak herhangi bir süre belirtilmemektedir. Yönetmelikte MTHS Sağlayıcı için belirtilen süre 3 yılda bir teknik rapor alma zorunluluğudur. Teknik rapor alma süresi ile hizmetin verilme süresinin bir bağı bulunmamaktadır. MTHS Hizmet süresi ile teknik rapor arasında bir ilişki olmuş olsa raporun alındığı tarihten itibaren 3 yıl ve her geçen gün daha kısa süreli bir MTHS Hizmet satışı olması gerekirdi. Bu konudaki yanılma, yönetmeliğin iyi anlaşılmaması ile alakalıdır.

MTHS hizmetimiz 2013 yılından itibaren

T.C. Ticaret Bakanlığı onaylı sunulmaktadır.

MTHS Başvuru Formu

MTHS Hizmetini kullanmak için formalitesiz ve hızlı aktivasyon ile dakikalar içinde kullanmak için başvurabilirsiniz.