MTHS NEDİR

MTHS NEDİR? HANGİ ŞİRKETLERE MTHS ZORUNLUDUR? MTHS YASASI?

MTHS Nedir

MTHS Nedir?

MTHS Nedir?

MTHS, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1524 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca internet sitesi açılmasına ve bu sitenin belirli bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülenmesine ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemesi sonucu ilk kez ortaya çıkmış bir kavramdır.

Bahsi geçen Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitesine Dair Yönetmelik, 6102 sayılı Kanunun 397 nci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen denetime tabi sermaye şirketleri tarafından açılacak internet sitelerinde ilan edilecek ve erişime açık tutulacak asgari içeriğe, denetime tabi sermaye şirketleri ile Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcıların yapacakları işlemlere ve bu işlemlerden kaynaklanan yükümlülüklere ilişkin usul ve esasları belirlemiştir.

Kısaca özet geçmek gerekirse, Yeni Türk Ticaret Kanunu daha şeffaf şirket yapılarının oluşmasını hedeflemektedir. Buna görede Şirketlerin Bilanço, Genel Kurul Kararları, Şirket Yöneticileri ve Faaliyetlerinin güvenli ortamlarda Elektronik İmza‘lı şekilde yayınlanması zorunluluğunu getirmiştir. Başlangıçta tüm şirketler yerine Bağımsız Denetime Tabi Şirketleri MTHS kullanımı konusunda zorunlu tutarak yumuşak bir geçişin sağlanmasını planlamıştır. Uzun vadede tüm sermaye şirketlerinin MTHS kullanma zorunluluğu bulunmaktadır.

MTHS konusunda sitemizde bulunan diğer makalelerden konuyla ilgili içerikler şöyle;